Blokování USB, internetu, aplikací

Aktivity Cloud obsahují i aktivní prvky umožňující lepší dohled a využití PC uživateli. Funkce blokování je určena pro zákaz a omezení spuštění vybraných aplikací, webových stránek a USB zařízení.

 

Blokování umožňuje administraci profilů blokování, díky kterým je možno uživatelům zabránit v použití USB disků, zakázat spuštění definovaných aplikací nebo zobrazení webových stránek.

 

Zákaz aplikací, webových stránek a USB disků se definuje přímo na konkrétní uživatele. Funkce blokování umožňuje vytvoření profilů, které jsou definovány na konkrétního uživatele nebo skupinu uživatelů.