Jak to funguje?

Systém Aktivity Cloud je provozován formou Cloud computingu. Na straně zákazníka nevznikají žádné další dodatečné náklady nutné pro provoz systému (implementace, server, sw licence, údržba a servis).

 

Výhody:

 • Zákazník nemusí znát princip funkce HW a SW.
 • Dostupnější a snadnější vzdálená podpora.
 • Sdílení HW prostředků umožnuje lépe rozdělovat výkon mezi jednotlivé klienty.
 • Rozšíření funkcí / zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru. Tento systém šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí.
 • Uživatel se může k datacentru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě (PC, mobilní telefon, auto...).
 • Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro jednoho klienta než běžný počítač. Naopak v případě, že výkon není třeba, dokáže tento systém šetřit prostředky.
 • Zvýšená bezpečnost. Celé datacentrum je zpravidla zabezpečeno mnohem lépe než jeden počítač.

Proces aktivace

 1. Zadání objednávky zákazníkem na webu, případně sepsání písemné smlouvy.
 2. Poskytovatel aplikace provede aktivaci zákazníka (vytvoření databáze, vytvoření přístupu do Helpdesk supportu, …).
 3. Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi sekci Můj účet na webu https://www.monitorovat-pc.cz/, ve kterém zákazník nalezne potřebnou dokumentaci a instalační modul pro instalaci klientů na monitorované počítače.
 4. Zákazník provede instalaci klientů na vybrané monitorované počítače.
 5. Poskytovatel zašle emailem zákazníkovi fakturu, po jejímž zaplacení zpřístupní zákazníkovi webové rozhraní aplikace pro vyhodnocení monitorovaných dat. V případě měsíčních splátek dostane zákazník fakturu na začátku každého měsíce.
 6. Během sjednané doby užívání klienti aplikace monitorují aktivitu uživatelů. Data zasílají každou hodinu na server, aplikace data ihned zpracuje. Zákazník má pomocí webové aplikace přístupná aktuální data s maximálním zpožděním 1hodiny.
 7. Po skončení sjednané doby užívání má zákazník přístupnou webovou aplikaci dalších 30 dnů v tzv. dodatečné lhůtě, ve které může provádět vyhodnocení a tisk dat. Klienti aplikace jsou po skončení doby užívání z monitorovaných počítačů automaticky odinstalováni (počítače již nejsou dále monitorovány).
 8. Během celé doby užívání a dodatečné lhůty může zákazník u poskytovatele objednat zálohu celé databáze včetně logů monitorovaných počítačů.
 9. Po skončení dodatečné lhůty jsou všechny data (databáze + logy monitorovaných počítačů) smazána a nelze se k nim již vrátit.