Finanční návratnost

Počet zaměstnanců:
Mzdové náklady / zaměstnanec:

Cena služby 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
     

Cena je vyjádřena jako celkové náklady za službu. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.


Finanční ztráta společnosti

Zneužití pracovní doby Den Měsíc Rok
20 minut / denně      
40 minut / denně      
60 minut / denně      

Vaše finanční ztráta může být až .

Návratnost investice

Zneužití pracovní doby 20 minut / denně 40 minut / denně 60 minut / denně
Délka období služby  
3 měsíce      
6 měsíců      
12 měsíců      

Návratnost Vaší investice již od dne.