Monitoring USB

Sledováním USB získáte kontrolu nad využitím či zneužitím USB zařízení. Zajistíte si tak ochranu informací před nechtěným únikem či před ztrátou citlivých dat. Současně prověřujete důvěru ve vlastní zaměstnance.

 
Monitoring USB umožňuje sledovat využití vstupně-výstupních zařízení pro ukládání dat (vyměnitelné disky, flash paměti, apod.), ale také detailní informace jednotlivých souborových akcí tak, jak šly v časové ose za sebou - pohled nad pohybem souborů, kdo a jaké soubory nahrál do podnikové sítě, nebo naopak jaká data si s sebou uživatel mohl odnést.

 

screenshot: Monitoring USB

Tato fotogalerie je prázdná.