VÍCE NEŽ 14 000 DODANÝCH LICENCÍ
Systém aktivity je poskytován od r. 2007 a v současné
době je provozován na více než 14 000 PC
V roce 2013 byl zahájen provoz systému formou
Cloud computingu.
Banner-01