AKTIVITY SPLŇUJÍ PRÁVNÍ NORMY
Podle ustanovení §316 zákoníku práce má zaměstnavatel
právo přiměřeným způsobem kontrolovat, zda jeho
zaměstnanci nepoužívají jím svěřené pracovní
prostředky k soukromým účelům. AKTIVITY
bezvýhradně splňují tyto právní normy
a požadavky. AKTIVITY nezkoumají
obsah zpráv, telefonátů,
Internetových stránek
apod.
Banner-01