Monitoring USB

Sledováním USB získáte kontrolu nad využitím či zneužtím USB zařízení. Zajistíte si tak ochranu informací před nechtěným únikem či před ztrátou citlivých dat. Současně prověřujete důvěru ve vlastní zaměstnance.